Přesunout na hlavní obsah

Poslání, hodnoty a vize společnosti

Naše podnikání není nahodilé. Máme cíle, ke kterým směřujeme, a trvalé hodnoty, o které se můžeme opřít.

Mise skupiny HOPI

Prostřednictvím motivovaných zaměstnanců a s využitím moderních technologických nástrojů chceme vytvářet produkty v podobě služeb nebo fyzických výrobků požadovaných trhem, které umožní skupině generovat zdroje pro svůj dlouhodobý rozvoj a zároveň přinášet přidanou hodnotu společnosti, ve které žijeme.

Vize skupiny HOPI

Naší ambicí je být lídry ve všech oblastech, v nichž působíme. Vybudujeme holdingovou společnost středoevropského významu zaměřenou na logistiku, potravinářství a zemědělství. Chceme, aby si nás naši partneři vybírali pro vysokou úroveň naší zákaznické péče a spolehlivost, a naši zákazníci pro výjimečnou kvalitu našich výrobků.

Logistická Vize

Vybudovat největší středoevropskou logistickou skupinu, která díky své technologické vyspělosti, orientaci na zákaznický servis, kvalitu a schopnosti poskytovat komplexní službu bude přednostní volbou a nositelem konkurenční výhody.

Potravinářská Vize

Vytvářet produkty, které budou vynikat svou kvalitou, chutí a designem. Orientací na inovace sledující tržní trendy, vyspělou obchodní strukturou a výjimečnou marketingovou podporou budeme vytvářet „love brands“, tedy výrobky, které zákazníci milují.

Zemědělská Vize

Být leaderem v produkci biomléka v Evropě přístupem založeným na trvale udržitelném zemědělství, tedy úctě k půdě, zvířatům a lidem. Ostatní produkci rozvíjet s ohledem na potřeby potravinářské divize skupiny se zohledněním lokálních možností a příležitostí. Na farmách vytvářet takové prostředí, abychom mohli obsah naší činnosti atraktivním edukativním způsobem postupně zpřístupňovat i široké veřejnosti.

Naše hodnoty

Navzdory mezinárodní působnosti a profesionálnímu managementu si HOPI HOLDING udržuje charakter rodinné firmy. Odpovídají tomu i naše klíčové hodnoty, jimiž jsou:

  • Důvěra
  • Podnikavost
  • Smysluplnost
  • Otevřenost zpětné vazbě
  • Společenská zodpovědnost
Popis na obrázku