Přesunout na hlavní obsah

Kejda není odpad, ale poklad

We started the new year thematically

Toto platí 2x pro nás ekologické zemědělce. Statková hnojiva jako je hnůj a kejda skotu jsou pro nás jediný dostupný zdroj živin pro půdu, a proto je potřeba využívat jejich potenciál na maximum. V běžné zemědělské praxi je bohužel s kejdou nakládáno jako s odpadem z chovu dojnic, kterého je třeba se především zbavit a precizní zemědělství se v tomto případě takřka neaplikuje. My jsme řekli NE!

Od jara 2021 nám bude brázdit pole a louky nejmodernější technologie aplikace kejdy v podobě kejdového speciálu. Tento kejdový speciál bude osazen botkovým aplikátorem o záběru 15m a především bude mít vestavěnou laboratoř, která permanentně během aplikace snímá hodnotu živin v aplikovaném materiálu.

Už se tedy nevylévá, neplýtvá, neodhaduje, ale naprosto precizně dochází k aplikaci požadovaného množství živin na ha půdy. Senzor neustále snímá hodnoty dusíku, fosforu, draslíku a sušiny. Díky tomuto systému, který je ve světě jedinečný, se tak stává aplikace kejdy stejně přesnou a moderní metodou hnojení jako je použití minerálních hnojiv.

Stáváme se průkopníky nejmodernějších technologií a udáváme směr ekologického zemědělství. Jsme pilotní farmou s touto technologií v ČR, nicméně není třeba se tohoto prvenství jakkoliv obávat. V rámci celé západní Evropy je tato technologie bohatě využívaná a stává se standardem.

Demonstrační video pro Vás, abyste měli představu, o čem píšeme:

Aktuálně z HOPI Holding
Popis na obrázku